Kyöstin puhe sukukokouksessa 2011

04.08.2011

 

KYÖSTI KAKKOSEN PUHE, SUKUYHDISTYKSEN KOKOUS 30.7.2011

 

ARVOISAT KAKKOSEN SUVUN JA KAKKOSTEN HEIMON JA KAKKOSEN KLAANIN JÄSENET.

OLETTE KAIKKI LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA (LÄMPIMÄSTI SANAA KÄYTÄN MONIMUOTOISESTI JA HUOMIOIN MYÖS VALLITSEVAT, HIKISET LUONNONOLOSUHTEET) TÄNÄKIN VUONNA PERINTEISEEN JA ODOTETTUUN SUKUTAPAHTUMAAN TÄNNE, NYKYISELLÄÄN POP-MUUSIKKOJEN HALLINNOIMAAN KARJALANTALOON, TÄNNEHÄN ME KOKOONNUIMME VIIMEKIN VUONNA. KARJANLANTALO ON OIKEA KOKOONTUMISPAIKKA KARJALA-TAUSTAISELLE SUKUSEURALLE. TIETENKIN MINUA ILAHDUTTAA NÄHDÄ MYÖS UUSIA KASVOJA JOUKOSSAMME (MONET PAIKALLA OLEVISTA OSALLISTUIVAT TOKI JO VIIME VUONNA). MUISTANETTE, KUN PUHUIN TEILLE VIIME VUONNA MM. RUPTUURIN AJAN VAIKUTUKSESTA SUKUMME LEVINNEISYYTEEN, SEKÄ UNILINEAARISESTA JA BILATELAARISESTA SUVUNMÄÄRITTELYSTÄ. VAIKKA ME EUROOPPALAISESSA VAPAAMIELISYYDESSÄ HALUAMME SAMAISTUA BILATELAARISEEN SUKUMÄÄRITTELYYN NIIN KÄYTÄNNÖSSÄ, KUN SUKUJATKUMOA TUTKITAAN PIDEMMÄLLÄ AIKAJÄNTEELLÄ, TÄMÄ SÄÄNTÖ TOIMII YLEENSÄ VAIN KAKSI SUKUPOLVEA SUKULINJASSA MEIDÄN AJASTAMME LASKIEN ETEENPÄIN JA TAAKSEPÄIN, JOLLOIN KÄYTÄNNÖSSÄ SATOJEN VUOSIEN SUKUPERIMÄÄ TUTKITTAESSA SEURATAAN UNILINEAARISTA LINJAA MIESSUKULINJAN OLLESSA TUOLLOIN DOMINOIVA. MUISTUTAN TEITÄ, ETTÄ SUKUTUTKIJA MATTI J. KANKAANPÄÄN SELVITYKSESSÄ MAINITUN SUKULINJAN MUKAISESTI SUKUMME TÄHÄN SAAKKA VANHIN, TUTKITTU ALKUKOTI ON MUINAISEN KARJALAN RAJANTAKAISILLA LAULUMAILLA, HIRSALAN KYLÄSSÄ, VIIPURIN POHJOISPUOLELLA SIJAINNEESSA LAURI KAKKOSEN TORPASSA, AJOITTUEN 1550-LUVULLE. ON YLLÄTTÄVÄÄ, KUINKA VAHVAT JUURET SUVULLAMME ON VANHAAN, RAJANTAKAISEEN KARJALAAN; ERITYISESTI KÄKISALMEN LÄÄNIIN JA VIIPURIN TIENOILLE. MUTTA KAKKOSEN SUVUN JOHDANNAISIA, KUTEN KACKO, KAIJA, KAKO JA TIETYSTI KAKKONEN SUKUNIMELTÄÄN ON OLLUT MM. KIVENNAVALLA, HIITOLASSA, MUOLAALLA, RUSKEALASSA, JÄÄSKESSÄ, SUISTAMOLLA, KOIVISTOSSA, RAUDUSSA JA SORTAVALASSA. EI SIIS OLE SATTUMAA, ETTÄ KAKKOSEN SUKUNIMEÄ ESIINTYY TÄNÄ PÄIVÄNÄ MELKOISESTI JUURI POHJOIS-KARJALASSA, ERITYISESTI JOENSUUN SEUDULLA JA JOENSUUN YMPÄRYSKUNNISSA, KUTEN TOHMAJÄRVELLÄ JA ENTISESSÄ KIIHTELYSVAARASSA. SUKUNIMI KAKKONEN ON SANOMALEHTI KARJALAISEN SELVITYKSEN MUKAAN 8:KSI YLEISIN SUKUNIMI TOHMAJÄRVELLÄ 32:LLA KAKKOSEN SUKUNIMEÄ KANTAVALLA HENKILÖLLÄ. SUOMESSA KAKKOSEN SUKUNIMEÄ KÄYTTÄÄ 563 HENKILÖÄ. ULKOMAILTAKIN LÖYTYY 15 KAKKOSEN SUKUNIMEÄ KÄYTTÄVÄÄ.

AJATUS SUKUSEURAMME PERUSTAMISESTA SYNTYI 5-6 VUOTTA SITTEN, KUN TOHMAJÄRVELLÄ ASUVA TOIVO ”TOPI” KAKKONEN JAKSOI USEAMPAAN OTTEESEEN KÄYDÄ SINNIKKÄÄSTI LUONANI PERUSTELEMASSA SUKUSEURAN PERUSTAMISEN TARPEELLISUUTTA JA KANNUSTI MINUA RYHTYMÄÄN PUHEENJOHTAJAKSI JA PUUHAMIEHEKSI. TOIVO KERTOI MYÖS TUOLLOIN AIRI HOLOPAISEN SUORITTANEEN JO USEITA VUOSIA OMAKOHTAISESTI SUKUSELVITYSTÄ. TÄMÄN MATERIAALIN HÄN KERTOI OLEVAN KÄYTETTÄVISSÄ. HALUANKIN TÄSSÄ YHTEYDESSÄ JO NYT KIITTÄÄ KAIKKIA SUKUSEURAMME AKTIIVEJA, SUKUSEURAMME ETEEN TEHDYSTÄ TYÖSTÄ JA ERITYISESTI AKTIIVISTA HALLITUSTAMME, JONKA PUHEENJOHTAJANA MINULLA ON OLLUT KUNNIA TOIMIA. HALUAN KIITTÄÄ NIMELTÄ MAINITEN HALLITUKSEN AHERTAJIA: TOIVO KAKKOSTA, AIRI HOLOPAISTA, JANI KAKKOSTA JA EERO KAKKOSTA SEKÄ HALLITUSTYÖSKENTELYSTÄ VETÄYTYNEITÄ ANU KAKKOSTA JA PENTTI KAKKOSTA. VIRALLISESTI SUKUSEURAMME ON REKISTERÖITY YHDISTYSREKISTERIIN MYÖHEMMIN VARSINAISEN TOIMINNAN ALKAMISEN JÄLKEEN 1.8.2009. TÄLLÄ HETKELLÄ JÄSENMAKSUN MAKSANEITA SUKUSEURAMME JÄSENIÄ ON 127 HENKILÖÄ, MUTTA ILOLLA VOIN TODETA JÄSENMÄÄRÄN OLEVAN SELVÄSSÄ KASVUSSA. TÄMÄKIN TAPAHTUMA TÄÄLLÄ TÄNÄÄN ON OSOITUS SEURAMME AKTIIVISESTA JA ORGANISOIDUSTA TOIMINNASTA. SUKUSEURATOIMINTA ON VARMUUDELLA LISÄNNYT SUVUN KAUKAISTEN ERI SUKUHAAROJEN JÄSENTEN YHTEYDENPITOA JA KANSSAKÄYMISTÄ. MUISTA SUKUSEURAMME TOIMINNAN AIKAANSAANNOKSISTA HALUAN MAINITA JA PALATA JO AIKAISEMMIN VIITTAAMAANI TÄRKEÄÄN AIRI HOLOPAISEN TEKEMÄN TYÖN JATKAMISEEN SUKUTUTKIJA MATTI J. KANKAANPÄÄN JOHDOLLA. ILOITSEN SIITÄ, ETTÄ NYTTEMMIN SUKUTUTKIMUSTA ON ANSIOKKAASTI JATKAMASSA TAAS SUVUN OMA JÄSEN JOUNI KAKKONEN. TOIVOTANKIN HÄNELLE MENESTYSTÄ TÄSSÄ SUVULLE TÄRKEÄSSÄ TYÖSSÄ. HALUAN LISÄKSI MAINITA MUITA SUKUSEURAMME SAAVUTUKSIA KUTEN OMAN LEHDEN PIKKU-KAKKOSEN PERUSTAMISEN JA SÄÄNNÖLLISEN JULKAISEMISEN, JONKA PÄÄTOIMITTAJANA ON ANSIOITUNUT EERO KAKKONEN, OMIEN PÄIVITETTYJEN NETTISIVUJEN JULKAISEMISEN JA NYT KULUNEENA TALVENA HERALDIKKO RAUNO LEPIKÖN KAKKOSEN SUKUVAAKUNA-HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN (SUKUVAAKUNA TULLAAN ESITTELEMÄÄN TEILLE MYÖHEMMIN TÄNÄÄN TÄSSÄ SUKUTAPAHTUMASSA). KULUNEEN TALVEN AIKANA SUKUSEURAMME ON LIITTYNYT MYÖSKIN KARJALAN LIITON JÄSENEKSI. SUKUSEURAN TEHTÄVÄNÄ ON VAALIA ARVOKKUUDELLA SUKUMME PERINTEITÄ, MYÖS OPINTOMATKAT SUVUN ALKUJUURILLE OVAT AJASSAMME KOVASTI SUOSIOSSA. JÄÄNKIN NYT ODOTTAMAAN UUDEN PUHEENJOHTAJAN JOHDOLLA ENSI VUONNA MAHDOLLISESTI TAPAHTUVAA KESÄRETKEÄ HIITOLAAN, SUKUMME ALKUJUURILLE.

KARJALAISTAUSTAISISSA SUKUSEURATAPAHTUMISSA KÄYDÄÄN NYT KESÄLLÄ AKTIIVISTA JA EDELLEENKIN HYVIN AJANKOHTAISTA KARJALAN PALAUTTAMISKESKUSTELUA. HALUANKIN TÄSSÄ YHTEYDESSÄ ESITTÄÄ OMAN HENKILÖKOHTAISEN NÄKEMYKSENI PARAIKAA KÄYTÄVÄÄN KARJALAN PALAUTUSKESKUSTELUUN. HALUAN KUITENKIN KOROSTAA, ETTÄ SUKUSEURAMME TEHTÄVÄ EI OLE TULLA ULOS KYSEISESTI AIHEESTA MILLÄÄN VIRALLISILLA JULKILAUSUMILLA, MUTTA ON OIKEUTETTUA SALLIA, JOPA KANNUSTAA, AIHEESTA KÄYTÄVÄÄN KESKUSTELUUN HENKILÖKOHTAISELLA TASOLLA. SAMAAN JOHTOPÄÄTÖKSEEN ON TULLUT MYÖS KARJALAN LIITTO UUDEN PUHEENJOHTAJANSA MARJO MATIKAINEN-KARLSTRÖMIN JOHDOLLA. ERITYISEN OIKEUTETTUA AIHEEN KÄSITTELY ON MEILLE VAHVOJEN KARJALAISTEN SUKUJUURIEMME JA YLIPÄÄTÄÄN SUOMALAISUUDEN VUOKSI, MUTTA MYÖS SEN VUOKSI, ETTÄ MYÖS SUKUMME JÄSENET JA SUKUMME OVAT ANTANEET OMAN UHRINSA ISÄNMAAMME PUOLESTA. SUVUSTAMME LÖYTYY MONIA MEILLE JOKAISELLE LÄHEISIÄ SANKARIVAINAJIA; MINUNKIN SETÄNI REINO ALBERT KAKKONEN ON KAATUNUT SYVÄRILLÄ TOUKOKUUSSA VUONNA 1943 TARKKA-AMPUJAN LUODISTA VAIN 20-VUOTIAANA NUORUKAISENA JA TOINEN SETÄNI, NYT JO EDESMENNYT OTTO KAKKONEN ON HAAVOITTUNUT. NÄKEMYKSENI MUKAAN MEILLÄ ON MYÖS KANSAINVÄLINEN OIKEUS PUOLELLAMME EDELLEENKIN VAATIA ”VANHAN KARJALAN” LAULUMAITA TAKAISIN OSAKSI SUOMEA; JOS SUOMEN RAJOJA ON VOITU JOSKUS EPÄOIKEUTETUSTI PIENENTÄÄ, ON NIITÄ VOITAVA VASTAAVASTI OIKEUTUKSEMME VUOKSI JOSKUS AJANSAATOSSA MYÖS SUURENTAA VÄÄRYYDEN KORJAAMISEKSI. VAIKKAKIN EU:N LIITTYMISEN EHTONA ON OLLUT SUOMEN LUPAUS, ETTEI SUOMELLA OLE AVOIMIA RAJAKYSYMYKSIÄ, NIIN TOSIASIA KUITENKIN ON, ETTÄ VUONNA 1939 KÄYTY TALVISOTA JA SEN SEURAUKSENA PIAN KÄYTY JATKOSOTA OLIVAT SEURAUSTA NEUVOSTOLIITON MANILAN LAUKAUSTEN AIHEUTTAMASTA PROVOKAATIOSTA. KATSONKIN, ETTÄ VIIMEISTÄÄN JOS JA KUN JAPANI SAA TAKAISIN VENÄJÄLLE MENETTÄMÄNSÄ KURIIRIEN SAARET, TULISI SUOMEN MYÖS AKTIVOITUA OMISSA KARJALA-VAATIMUKSISSAAN. ARVOSTETTU PRESIDENTTIMME URHO KALEVI KEKKONEN EDISTI AKTIIVISESTI JA SINNIKKÄÄSTI KARJALA-KYSYMYKSEN MYÖNTEISTÄ RATKAISUA NEUVOSTOLIITON PRESIDENTTI NIKITA HRUSHTSHEVIN KANSSA JA HISTORIATIETOJEN MUKAAN HÄN MELKEIN ONNISTUI. MONET SUOMALAISET OVATKIN HÄMMÄSTELLEET PRESIDENTTI MAUNO KOIVISTON TOIMINTAA KARJALA-KYSYMYKSESSÄ, KUN VENÄJÄN PRESIDENTTI BORIS JELTSIN SUORASTAAN TARJOSI VANHAN NEUVOSTOLIITON HAJOTTUA 1990-LUVUN ALKUPUOLELLA KARJALAA SUOMELLE TAKAISIN. MONIEN MIELESTÄ MAUNO KOIVISTON PASSIIVINEN TOIMINTA OLI LÄHES EPÄISÄNMAALLISTA JA KANSALLISESTI ETUJEMME OSALTA HARKITSEMATONTA. TOKI IDEALISMI EI SAA KOSKAAN VOITTAA REALISMIA ENKÄ SUINKAAN OLE MINKÄÄN SUUR-SUOMI UHON KANNATTAJA, MUTTA TOKI ASIOISTA PITÄÄ VOIDA DEMOKRAATTISESSA VALTIOSSA AINA VAPAASTI JA AVOIMESTI PUHUA EIKÄ SUINKAAN VAIETA, ONPA LOPULLINEN KANSALLINEN YHTEINEN RATKAISU SITTEN VIIME KÄDESSÄ MIKÄ TAHANSA.

SUKUTEEMA JA MEITÄ YHDISTÄVÄ VERENPERIMÄ ANTAA PALJON ERILAISIA TOIMINNALLISIA MAHDOLLISUUKSIA. SUKUMME TOIMINTAA TULLAAN KEHITTÄMÄÄN ARVOISAT SUKUSEURAN JÄSENET, TEIDÄN HALUAMALLANNE TAVALLA. EHDOTUKSIA JA IDEOITA OTETAAN KERNAASTI VASTAAN. MYÖS JOKAISELLE HALUKKAALLE AKTIIVITOIMIJALLE LÖYTYY VARMASTI OMA ROOLI JA PAIKKA SUKUSEURAMME TYÖSSÄ. TOIMIKAAMME JATKOSSAKIN HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ JA HYVÄSSÄ SOPUISUUDEN HENGESSÄ MENNEISYYTTÄ ARVOSTAEN JA KUNNIOITTAEN, MUTTA UUDISTUSKYKYISENÄ JA EDISTYKSELLISEN ELINVOIMAISENA KAKKOSEN SUKUSEURANA. TIETENKIN MINÄ TOIVON SUKUUMME PALJON UUSIA KAKKOSIA, SIINÄ TOIVON NUORILTA SUKUPOLVILTA TODELLISTA AKTIIVISUUTTA. KOVASTI TERVETULOA KAIKKI SUKUTAPAHTUMAAMME, MALJA KAKKOSTEN SUVULLE. PALJON KIITOKSIA!Tagit:
Kategoria: Suku