Kakkosten Sukuyhdistys on perustettu kesällä 2009

Yhdistyksen tarkoituksena on selvittää ja tallettaa Kakkostensuvun vaiheita ja historiaa, ylläpitää yhteyttä suvun eri haarojenvälillä ja vaalia niiden perinteitä sekä luoda sukuun kuuluvienhenkilöiden väille yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää luetteloa suvunjäsenistä, järjestää kokouksia, tapaamisia, juhlia ja retkiäsekä kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta, kuten esimerkiksiperinne-esineitä, valokuvia ja kertomuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksiaja testamentteja, omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjäsekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia jarahankeräystä

Viimeisin kirjoitus:

Kari Kakkosen kirja: Dragons Out

Lapset oppivat testaamaan ohjelmistoja Yhteiskunta tarvitsee tietotekniikan ja testauksen taitoja. Sekä ohjelmointi- että tes…
Lue lisää